Inloggen

Stop met import van kippenvlees van buiten de EU

Welkom bijNEPLUVI

Welkom op de website van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI). NEPLUVI is een slagvaardige organisatie die sinds 1977 opkomt voor de belangen van aangesloten ondernemers in de Nederlandse pluimvee-verwerkende industrie zowel op nationaal als internationaal niveau.

Bij NEPLUVI zijn ondernemers aangesloten die pluimvee slachten en/of pluimveevlees be- en verwerken, alsmede ondernemers die handelen in pluimveevlees en/of levend slachtpluimvee. De bij NEPLUVI aangesloten bedrijven zijn goed voor tenminste 75% van de werkgelegenheid in de pluimvee-verwerkende industrie. Daarnaast vertegenwoordigen de leden tevens belangrijke marktaandelen in de pluimvee-verwerkende industrie. Zo verrichten de aangesloten pluimveeslachtende bedrijven gezamenlijk meer dan 99% van de slachtingen in Nederland.

Onze
Doelstellingen

NEPLUVI staat voor belangenbehartiging en dienstverlening. Nauwlettend worden actuele maatschappelijke en economische ontwikkelingen gevolgd en indien nodig beïnvloed. Het gaat hierbij om onderwerpen als bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen, veterinaire wetgeving, dierenwelzijn, productkwaliteit en -veiligheid, sociale aangelegenheden en (inter)nationale handel. Leden van NEPLUVI kunnen op het besloten gedeelte van de website informatie over deze zaken vinden en worden daarnaast regelmatig actief geïnformeerd. Daarnaast staat NEPLUVI haar leden bij door het oplossen van problemen en beantwoorden van vragen.

Uit het oogpunt van de belangenbehartiging onderhoudt NEPLUVI nauwe contacten met diverse publiek- en privaatrechtelijke organisaties. Vertegenwoordigers van NEPLUVI nemen onder meer zitting in het bestuur en commissies van SVO (scholing en opleiding), CPE (Controle-instelling voor Pluimvee en Eieren), VLEP (pensioenfonds) en de organen van Sociale Zaken Pluimvee Industrie zoals het Georganiseerd Overleg (CAO en opleidingen). Daarnaast is NEPLUVI zelf lid van VNO-NCW, AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland), AVEC (de Europese overkoepelende organisatie van de pluimveeverwerkende industrie) en de IPC (International Poultry Council; de mondiale organisatie voor pluimveevlees waar alle belangrijke spelers bij aangesloten zijn).

NIEUWS, STANDPUNTENEN RAPPORTAGES NEPLUVI

Pluimveesector en Dierenbescherming roepen minister LNV op om importen met lagere standaarden te boycotten

Lees meer

Hygienecode Pluimveeslachthuizen- en -uitsnijderijen geactualiseerd

Lees meer

Masterplan dierenwelzijn

Lees meer

Welzijnsgids & Code borging standaardwerkwijzen en rol PWO

Lees meer

Uitvoeringsagenda Pluimveesector

Lees meer

Transport van pluimvee tijdens dagen met extreme hitte

Lees meer

Eindrapportage monitoring Campylobacter 2013-2023

Lees meer

Erkende opleidingen voor chauffeurs pluimveetransport

Lees meer

Imagocampagne vleeskuikensector

Lees meer

Contactopnemen

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing