Inloggen

VERENIGINGSSTRUCTUUR

De Verenigingsstructuur van NEPLUVI is weergegeven in een organogram. De Algemene Ledenvergadering is het hoogst besluitvormende orgaan dat minstens één maal per jaar bijeenkomt. De ALV bepaalt de samenstelling van het bestuur.

Het Bestuur van NEPLUVI draagt de verantwoordelijkheid voor het beleid van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie en het voorstellen van begroting en contributies. Het Bestuur bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Het Algemeen Bestuur vergadert in de regel eens per zes weken. Zij is representatief voor de ledenkring; grotere, middelgrote en kleinere ondernemingen kunnen zich erin herkennen.

Het Dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursvergadering wordt geleid door de voorzitter van NEPLUVI, die ook als eerste verantwoordelijk is voor de presentatie van het NEPLUVI-beleid naar politiek, overheid, andere maatschappelijk groeperingen, internationale verbanden en de media.

Leden leveren via besturen, commissies en adviesraden informatie, kennis en ervaring aan. Verscheidene Commissies zijn actief binnen NEPLUVI die de algemene taak hebben om elk op hun gebied het bestuur van NEPLUVI gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren. De werving van commissieleden wordt gedaan onder de leden van NEPLUVI. Op deze manier kunnen er besluiten genomen worden op basis van zoveel mogelijk informatie, zowel in de breedte als in de diepte.

Op het Secretariaat wordt de algemeen secretaris/directeur drs. M.L. den Hartog bijgestaan door vier medewerkers. Het secretariaat staat onder leiding van voorzitter G.J. Oplaat. Onderstaand zijn de aandachtsgebieden van het secretariaat weergegeven. Op deze terreinen worden contacten onderhouden met de Nederlandse en Europese overheid en organisaties in Nederland en andere Europese landen.

 • Economische en handelsaangelegenheden
  Volgen van (internationale) markt- en prijsbeleid, prijsnoteringen, WTO, GATT.
 • Sociale aangelegenheden
  Kwaliteit van de arbeid, CAO, VUT, opleiding en ontwikkeling, herindeling sociale stelsel.
 • Veterinaire en sanitaire aangelegenheden
  Productkwaliteit en -veiligheid, keuring en kwaliteit, veterinaire wetgeving.`
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  MeerJarenAfspraak energie-efficiency (MJA3), verpakkingsconvenant, milieuconvenant vleesindustrie.
Bestuur ensecretariaat

Bestuur NEPLUVI

Bestuur NEPLUVI
 • Gert-Jan Oplaat
 • Voorzitter
Bestuur NEPLUVI
 • Arno Dekkers
 • Vicevoorzitter
Bestuur NEPLUVI
 • Edward Windhorst
 • Penningmeester
Bestuur NEPLUVI
 • André Eegdeman
 • Bestuurslid
Bestuur NEPLUVI
 • Wytze van der Meer
 • Bestuurslid
Bestuur NEPLUVI
 • Jeroen IJzerman
 • Secretaris
Bestuur NEPLUVI
 • René Welpelo
 • Bestuurslid

Secretariaat NEPLUVI

Secretariaat NEPLUVI
 • Mark den Hartog
 • Algemeen Secretaris
Secretariaat NEPLUVI
 • Anne Egelmeers
 • Senior Beleidsmedewerker
Secretariaat NEPLUVI
 • Mirella Kowalski
 • Secretaresse
Secretariaat NEPLUVI
 • Marysia van Vliet
 • Senior Beleidsmedewerker

Secretariaat Sociale Zaken Pluimvee

Secretariaat Sociale Zaken Pluimvee
 • Dineke Rietveld
 • Secretaris Sociale Zaken Pluimvee Industrie

Contact

Indien u vragen heeft aan het bestuur of secretariaat kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

CONTACT