Inloggen

Nepluvi jaarverslag

Graag bied ik u namens de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, NEPLUVI, het jaarverslag 2023 aan.

Jaarverslag NEPLUVI 2023

Het doel van het jaarverslag is om een duidelijk beeld te geven hoe NEPLUVI het afgelopen jaar gepresteerd heeft; een samenvatting van alle feiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de nieuwe ontwikkelingen. Duidelijk is dat, dankzij een grote inzet van bestuur en secretariaat weer veel bereikt is. Graag blijven wij ons inzetten voor de pluimveesector waarin ook onze leden actief zijn.

Ik dank u bij voorbaat voor uw interesse in ons jaarverslag en geef u graag de gelegenheid om contact met ons op te nemen bij eventuele vragen of opmerkingen.

 

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Oplaat            Mark den Hartog
Voorzitter                       Algemeen Secretaris 

Bereiktemijlpalen 2021

  • Cao
  • Europees promotieproject
  • Hygiënecode
  • Beter Leven 1 Ster
  • Processed Animal Proteins in veevoeding
  • Vrijverklaren van vogelgriep
  • Reductie antibioticagebruik

Cao

Overeenstemming bereikt over een cao met de looptijd van 24 maanden.

Europees promotieproject

Het Europees promotieproject is afgerond is 2021, waarmee in totaal ruim 10 miljoen unieke ontvangers binnen Nederland bereikt zijn.

Hygiënecode

De hygiënecode is inhoudelijk gefinaliseerd en zal het formele proces voor goedkeuring ingaan.

Beter Leven 1 Ster

Alle supermarkten hebben toegezegd dat binnen enkele jaren alleen nog pluimveevlees van minimaal Beter Leven 1 Ster concept wordt verkocht.

Processed Animal Proteins in veevoeding

Er is in Europa een wet aangenomen, waardoor processed animal proteins nu gebruikt mogen worden in veevoeding. Door deze wetswijziging mag er ook gebruik gemaakt worden van insecteneiwit in onder andere pluimveevoeding, wat extra verduurzaming mogelijk maakt.

Vrijverklaren van vogelgriep

De World Organisation for Animal Health (OIE) heeft wijzigingen aangebracht in het hoofdstuk met betrekking tot vogelgriep: een land mag zichzelf vrijverklaren na een minimale periode van 28 dagen na de laatste reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf. Deze termijn was voorheen 90 dagen.

Reductie antibioticagebruik

Het gebruik van antibiotica in de vleeskuikensector is ten opzichte van 2020 met meer dan 25% gereduceerd. Ten opzichte van het referentiejaar 2009 is een reductie van antibiotica in de vleeskuikensector meer dan 80% behaald.

Contact

Wij geven u graag de gelegenheid om contact met ons op te nemen bij eventuele vragen of opmerkingen over het jaarverslag.

Contact