Inloggen

Masterplan dierenwelzijn

Masterplan dierenwelzijn - Goed Beter Best

“Masterplan dierenwelzijn; Goed, Beter, Best" aan ministerie LNV aangeboden (video)

Op 28 oktober heeft NEPUVI haar Algemene Leden Vergadering en Lustrumviering (45 jaar) gehouden. Tijdens deze bijeenkomst heeft voorzitter Gert-Jan Oplaat het eerste exemplaar van het “Masterplan borging dierenwelzijn; Goed, Beter, Best” aangeboden aan het ministerie van LNV. In het masterplan zijn een veelvoud van acties beschreven met als doel dat Nederland de beste blijft op het gebied van de borging van het dierenwelzijn van pluimvee in ook de verwerkende fase.

Bekijk hier de video