Inloggen

Welzijnsgids & Code borging standaardwerkwijzenen rol PWO in pluimveeslachterijen

De welzijnsgids is de invulling van een “gids voor goede praktijken” als bedoeld in artikel 13 van Verordening (EG) Nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden en geeft aan welke acties pluimvee slachtende bedrijven in Nederland moeten ondernemen om invulling te kunnen geven aan de verplichtingen van die verordening. De gids is een leidraad om op een juiste manier aan de wetgeving te kunnen voldoen. Bedrijven staan vrij hun eigen criteria en monitoringssystemen te ontwikkelen, zolang rekening gehouden wordt met de eisen zoals opgenomen in de wetten van de Europese Unie. Deze gids is een werkdocument dat kan worden gebruikt tot de definitieve vaststelling van de gids. Het document is momenteel nog in concept en wordt besproken met de NVWA.

U treft de concept Welzijnsgids Slachterijen hier.

Daarnaast kent NEPLUVI een Code borging standaardwerkwijzen en rol PWO in pluimveeslachterijen. Dit document biedt een raamwerk ten aanzien van welke aandachtspunten een nadere invulling dienen te verkrijgen binnen een slachterij, met als doel om het dierenwelzijn te borgen. Bedrijven kunnen dit raamwerk gebruiken om de beschreven standaardwerkwijzen en de rol van de PWO voor hun bedrijfsspecifieke situatie nader in te vullen.

U treft de code hier.