Inloggen
  • Ingangsdatum: 27-07-2010
  • Wijzigingsdatum: 14-12-2019

Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)


OVER DEZE REGELING

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7
november 2006, nr. VGP/VV 2727761, houdende de Warenwetregeling
noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen
(verordening (EG) 178/2002)

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.


WIJZIGINGEN

Wijziging per april 2010: aanpassing punten van invoer of controlepunten.

Krachtens artikel 53, eerste lid, onder b, en tweede lid, van verordening (EG) 178/2002 kunnen door de Commissie van de Europese Unie (verder: de Commissie) noodmaatregelen worden vastgesteld wanneer blijkt dat een levensmiddel, ingevoerd uit een derde land, waarschijnlijk een ernstig risico inhoudt voor onder andere de gezondheid van de mens. Noodmaatregelen treden veelal op de dag van publicatie in werking.