Inloggen
  • Ingangsdatum: 27-07-2010
  • Wijzigingsdatum: 14-12-2019

Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van Levensmiddelen (BBL)


OVER DIT BESLUIT

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.

Wilt u een overzicht van alle wetgeving m.b.t. etikettering klik dan hier.


WIJZIGINGEN

Formele wijziging vanaf 08-10-2010 i.v.m. aanpassing van EG definitie naar EU.