Inloggen
  • Ingangsdatum: 10-06-2014

VERORDENING (EU) Nr. 601/2014 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat de levensmiddelencategorieën van vlees en het gebruik van bepaalde levensmiddelenadditieven in vleesbereidingen betreft


OVER DEZE RICHTLIJN

Deze verordening wijzigt de verordening 1333/2008 en geeft aan welke E-nummers per 25 juni 2014 toegelaten zijn voor vleesbereidingen.

Let wel, niet elk genoemd E-nummer mag voor alle vleesbereidingen gebruikt worden.


WIJZIGINGEN