Inloggen
  • Ingangsdatum: 26-05-2011
  • Wijzigingsdatum: 10-03-2019

VERORDENING (EU) Nr. 517/2011 VAN DE COMMISSIE van 25 mei 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een doelstelling van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde serotypes van salmonella bij legkippen van Gallus gallus en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2160/2003 en Verordening (EU) nr. 200/2010 van de Commissie


OVER DEZE RICHTLIJN

Deze verordening gaat in op de gestelde doelstellingen aangaande het reduceren van Salmonella serotypes bij volwassen legkippen.

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze wettekst.

 


WIJZIGINGEN