Inloggen
  • Ingangsdatum: 09-03-2012
  • Wijzigingsdatum: 10-03-2019

VERORDENING (EU) Nr. 200/2012 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 2012 tot vaststelling van een doelstelling van de Unie voor het terugdringen van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij koppels slachtkuikens, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad


OVER DEZE RICHTLIJN

Geeft de doelstelling weer (1%) voor prevalentie bij S.e. en S.t., voor slachtkuikens, voor het eind van 2011. Tevens is in deze wet in de bijlage, punt 2.1.a. aangegeven dat alle koppels slachtkuikens binnen 3 weken voor de slacht bemonsterd moeten worden op Salmonella (aanvullend hierop stelt de Nederlandse wet “regeling, preventie, bestrijding en monitoring….en TSE’s” in art. 98g dat dit door een dierenarts of dierenartsassistent paraveterinair uitgevoerd dient te worden. De wet 646/2007 vervalt m.b.v. deze wet.

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze wettekst.

 


WIJZIGINGEN