Inloggen
  • Ingangsdatum: 26-05-2011

VERORDENING (EU) Nr. 200/2010 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 2010 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een doelstelling van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van serotypen Salmonella bij volwassen vermeerderingskoppels van Gallus gallus


OVER DEZE RICHTLIJN

Deze verordening gaat in op de gestelde doelstellingen aangaande het reduceren van Salmonella serotypes bij Gallus Gallus.

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze wettekst.

 


WIJZIGINGEN