Inloggen
  • Ingangsdatum: 01-05-2011
  • Wijzigingsdatum: 23-09-2020

Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen


OVER DEZE RICHTLIJN

Een aantal belangrijke veranderingen welke in deze verordening staan zijn:
• De scope van de verordening is uitgebreid; lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen;
• De testomstandigheden (tijd en temperatuur) voor totale migratie en specifieke migratietesten zijn aangepast;
• Het gebruik van nano-stoffen is niet toegestaan, tenzij deze geautoriseerd zijn voor een bepaald gebruik;
• Eén positieve lijst van additieven en monomeren die gebruikt mogen worden in plaats van twee lijsten.

Deze nieuwe verordening zal in verschillende stappen van kracht worden:
–Tot 31 december 2012 worden migratietesten nog volgens richtlijn 82/711/EEG uitgevoerd
–Vanaf 2013 mogen migratietests uitgevoerd worden volgens Verordening (EG) 10/2011
–De nieuwe werkwijze wordt verplicht vanaf januari 2016.
•Materialen en voorwerpen die vóór 1 mei 2011 op wettige wijze in de handel zijn gebracht, mogen tot en met 31 december 2012 in de handel worden gebracht.

De geconsolideerde versie van deze wet is hier te raadplegen.

 


WIJZIGINGEN