Inloggen
  • Ingangsdatum: 01-01-2006
  • Wijzigingsdatum: 26-07-2019

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong


OVER DEZE VERORDENING

In deze Verordening wordt ingegaan op de specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. De laatste wijziging (treedt in werking op 14 juli 2010) stelt dat vlees van pluimvee dat bestemd is om te worden ingevroren, direct moet worden ingevroren.

Onderdeel van het Europese hygiënepakket.

Klik hier voor de Leidraad voor de toepassing van een aantal bepalingen van
Verordening (EG) nr. 853/2004 inzake de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong: Guidance doc 853-2004 NL

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze verordening.


WIJZIGINGEN

Vanaf 1.7.12 is het verplicht om, als de productiedatum verschilt van de datum van invriezing, de invriesdatum (aan de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waaraan wordt geleverd) te verstrekken . De leverancier van het bevroren levensmiddel kiest zelf (vrij) de vorm waarin de informatie wordt verstrekt. Aangaande dit punt is in bijlage 2 sectie 4 toegevoegd (deze wijziging is opgenomen in verordening 16/2012).

Deze wijziging treedt in werking op 14 juli 2010 en stelt dat vlees van pluimvee dat bestemd is om te worden ingevroren, direct moet worden ingevroren.