Inloggen
  • Ingangsdatum: 01-01-2006
  • Wijzigingsdatum: 17-10-2008

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne


OVER DEZE VERORDENING

In deze verordening zijn onder andere de voorschriften m.b.t. HACCP vastgelegd.

Onderdeel van het Europese hygiënepakket.

Klik hier voor de Leidraad voor de toepassing van een aantal bepalingen van
Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake inzake levensmiddelenhygiëne: Guidance doc 852-2004 NL

Klik hier voor de leidraad voor de toepassing m.b.t. HACCP: Guidance Document Implementation of procedures based on the HACCP principles, and facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food businesses

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze verordening. 


WIJZIGINGEN

Gewijzigd bij verordening 1019/2008 d.d. 17 oktober 2008 betreft watervoorziening visserijproducten.