Inloggen
  • Ingangsdatum: 21-07-2010
  • Wijzigingsdatum: 17-06-2011

OVER DEZE VERORDENING

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.


WIJZIGINGEN

Verordening 1239/2012 wijzigt de 853 per 26 dec. 2012 en geeft aan dat nieuwe koeltechnieken (naast de opgenomen spray, dompel en lucht methoden) toegepast mogen worden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Verordening 576/2011 wijzigt 543 doordat sommige landen (waaronder NL) de nationale referentielaboratoria hebben gewijzigd.

Verordening (EG) nr. 508/2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 543/2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee.

Deze verordening is nogmaals gerectificeerd. Pb. L. 8/33, 13.1.2009; Het betreft wijziging van de tabel in Bijlage IV , artikel 11, lid 1-Houderijsystemen en bijlage XI, referentielaboratoria :aanvulling naam en adresgegevens Duitsland, Italie en Hongarije.

Deze verordening is gerectificeerd door verordening Nr. 936/2008 van 24 september 2008; Het betreft aanpassing van de tabel in artikel 9, lid 9.

Van toepassing met ingang van 1 juli 2008.