Inloggen
  • Ingangsdatum: 09-06-2010
  • Wijzigingsdatum: 01-12-2011

Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers


OVER DEZE VERORDENING

Verordening (EG) nr. 2160/2003 is bedoeld om te waarborgen dat er adequate en doeltreffende maatregelen worden getroffen voor de detectie en de bestrijding van salmonella en andere zoönoseverwekkers. De EU doelstellingen worden in deze verordening vastgelegd en de uitvoering vindt plaats via Nationale bestrijdingsplannen.

NB: In bijlage 2, deel E, punt 1 wordt verwezen naar rij 1.28 van de 2073/2005: “Se/St: afwezig in 25 g vers pluimveevlees”.

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze wettekst.