Inloggen
  • Ingangsdatum: 27-07-2010
  • Wijzigingsdatum: 14-12-2019

Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004


OVER DEZE VERORDENING

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.

 


WIJZIGINGEN