Inloggen
  • Ingangsdatum: 06-08-2010

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG


OVER DEZE VERORDENING

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.

Wilt u een overzicht van alle wetgeving m.b.t. etikettering klik dan hier.


WIJZIGINGEN