Inloggen
  • Ingangsdatum: 27-07-2010
  • Wijzigingsdatum: 14-10-2020

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen


OVER DEZE VERORDENING

Deze verordening stelt regels omtrent productverontreiniging.

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.

 


WIJZIGINGEN