Inloggen
  • Ingangsdatum: 01-02-2002

Verordening (EG) nr. 178/2002 General Food Law - Algemene Levensmiddelenverordening


OVER DEZE VERORDENING

De geconsolideerde versie van deze verordening is terug te vinden middels deze link.

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheids-aangelegenheden

Deze Verordening regelt onderwerpen als traceerbaarheid, verantwoordelijkheid, recall en invoer/ uitvoer.

Onderdeel van het Europese hygiënepakket.

Klik hier voor de ‘Guidance on the implementation of articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 and 20 of regulation (EC) N° 178/2002 on general foodlaw‘. In dit document wordt uitgelegd hoe een deel van Verordening (EG) nr. 178/2002 geïnterpreteerd dient te worden.


WIJZIGINGEN

Laatste wijziging d.d. 4 maart 2008 betreft het aantal en de namen van de wetenschappelijke panels van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.