Inloggen
  • Ingangsdatum: 27-07-2010
  • Wijzigingsdatum: 29-11-2011

Verordening (EG) nr. 1688/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bijzondere garanties ten aanzien van salmonella voor de verzending naar Finland en Zweden van bepaalde soorten vlees en eieren


OVER DEZE VERORDENING

Verordening (EG) nr. 1688/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bijzondere garanties ten aanzien van salmonella voor de verzending naar Finland en Zweden van bepaalde soorten vlees en eieren.

Onderdeel van het Europese hygiënepakket.

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.

 


WIJZIGINGEN

Op 28.11.11 is 1233/2011 gepubliceerd waarin de verordening 1688/2005 wordt gewijzigd. Met deze wijziging wordt er een nieuwe norm voor het detecteren van salmonella voortgesteld en er worden wijzingen doorgevoerd zodat er geen dubbele bemonsteringen plaatsvinden voor vlees dat naar finland of zweden wordt geexporteerd. Deze wetswijziging gaat 20 dagen na bekendmaking in.