Inloggen
  • Ingangsdatum: 05-08-2010
  • Wijzigingsdatum: 28-10-2020

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven


OVER DEZE VERORDENING

Deze verordening stelt voorschriften voor in levensmiddelen gebruikte levensmiddelenadditieven vast om de doeltreffende werking van de interne markt, maar ook een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en een hoog niveau van de consumentenbescherming te waarborgen, inclusief de bescherming van de consumentbelangen en eerlijke praktijken in de levensmiddelenhandel, in voorkomend geval rekening houdend met de bescherming van het milieu. Hiertoe zijn in deze de goedgekeurde levensmiddelenadditieven vastgesteld, maar ook de gebruiksvoorwaarden en voorschriften voor de etikettering van als zodanig verkochte levensmiddelenadditieven.

Van de in de EU-lijsten in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven moeten de specificaties wat oorsprong, zuiverheidseisen en eventuele andere noodzakelijke informatie betreft, worden vastgesteld. Deze specificaties zijn op 9 maart 2012 weergegeven in verordening 231/2012. Deze specificaties zijn per 02.07.2020 gewijzigd. Klik hier voor deze geconsolideerde verordening met specificaties.

De verordening 601/2014 wijzigt per 25 juni 2014 de 1333/2008 en bepaald welke additieven voor welke vleesbereidingen gebruikt mogen worden.

De geconsolideerde versie van de 1333/2008 is terug te vinden middels deze link.

 

 


WIJZIGINGEN