Inloggen
  • Ingangsdatum: 04-03-2011
  • Wijzigingsdatum: 14-12-2019

Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en De Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten)


OVER DEZE VERORDENING

Nieuwe verordening dierlijke bijproducten ingaande per 4 maart 2011. Verordening 1774/2002 vervalt. Het gaat hier o.a. om de indeling van Categorie 2-materiaal en Categorie 3-materiaal.

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.


WIJZIGINGEN