Inloggen
  • Ingangsdatum: 05-01-2007
  • Wijzigingsdatum: 14-12-2019

OVER DEZE VERORDENING

Deze verordening regelt het vervoer van levende dieren binnen de EU met als doel letsel en onnodig lijden tijdens het transport te voorkomen. In de bijlagen worden onder andere de inrichtingseisen voor vervoermiddelen voor (lange) transporten van levende dieren vermeld.

De geconsolideerde versie van deze wettekst is hier terug te vinden.

 


WIJZIGINGEN