Inloggen
  • Ingangsdatum: 01-07-2012
  • Wijzigingsdatum: 20-09-2011

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 931/2011 VAN DE COMMISSIE van 19 september 2011 inzake de traceerbaarheidsvoorschriften die bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgesteld


 

OVER DEZE RICHTLIJN

Op 19.9.11 is deze Europese wetgeving gepubliceerd. Deze wetgeving stelt nadere bepalingen over welke zaken er ter referentie moeten worden toegevoegd aan zendingen van de exploitanten van levensmiddelen. Hierbij moet u denken aan extra informatie per zending zoals een nauwkeurige beschrijving van de levensmiddelen, de weergave van het  volume, de naam en adres van de  exploitatn, datum en referentie ter identificatie van de partij

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.


WIJZIGINGEN