Inloggen
  • Ingangsdatum: 16-12-2013

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1337/2013 VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee


 

OVER DEZE VERORDENING

Deze verordening geeft aan dat per 1 april 2015 het verplicht is voor vers, gekoeld en bevroren pluimveevlees het land van houden en het land van slachten op het etiket weer te geven.

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.


WIJZIGINGEN