Inloggen
  • Ingangsdatum: 02-03-2018

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/307 van de Commissie van 28 februari 2018 tot uitbreiding van de bijzondere waarborgen met betrekking tot Salmonella spp., als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot voor Denemarken bestemd vlees van vleeskuikens (Gallus gallus)


OVER DEZE RICHTLIJN

Klik hier voor de Europese verordening 2018/307 die de speciale Salmonella status voor Denemarken beschrijft. Deze verordening gaat in per 20.03.2018. In het kort houdt deze status in dat de partij vlees die naar dit land wordt geëxporteerd, moet zijn getest en negatief zijn bevonden op Salmonella. Deze extra eis geldt alleen voor vlees van vleeskuikens. De wijze waarop dit moet worden getest is bepaald in de (EG) 1688/2005.

 


WIJZIGINGEN