Inloggen
  • Ingangsdatum: 27-07-2010

Richtlijn 89/108/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake voor menselijke voeding bestemde diepvriesprodukten


OVER DEZE RICHTLIJN

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.

Wilt u een overzicht met alle wetgeving m.b.t. etikettering klik dan hier.


WIJZIGINGEN