Inloggen
  • Ingangsdatum: 17-11-2003
  • Wijzigingsdatum: 01-07-2013

Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad


OVER DEZE RICHTLIJN

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze wettekst.


WIJZIGINGEN