Inloggen
  • Ingangsdatum: 15-07-2014
  • Wijzigingsdatum: 16-01-2020

Regeling houders van dieren


 

OVER DEZE RICHTLIJN

Deze regeling gaat o.a. in op welke voorwaarden gelden voor het moeten verrichten van de voetzoollaesie bepaling voor vleeskuikens, het doden van dieren (implementeert aspecten uit de 1099/2009) en dierenvervoer.

De geconsoldieerde versie van deze regeling is terug te vinden middels deze link.


WIJZIGINGEN