Inloggen
  • Ingangsdatum: 24-06-2022

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong

Deze Gedelegeerde Verordening vervangt de 2007/777/EG en de EG 798/2008. De geconsolideerde versie is te vinden middels deze link.