Inloggen
  • Ingangsdatum: 17-12-2019
  • Wijzigingsdatum: 17-12-2019

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/687 VAN DE COMMISSIE van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad