Inloggen
  • Ingangsdatum: 14-12-2019

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/624 van de Commissie van 8 februari 2019 betreffende specifieke voorschriften voor de uitvoering van officiële controles van de productie van vlees en voor de productie- en de heruitzettingsgebieden van levende tweekleppige weekdieren overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad

OVER DEZE RICHTLIJN

Klik hier voor de Gedelegeede Verordening 2019/624 wat een uitwerking is van de paraplu verordering 2017/625. Deze wet betreft specifieke voorschriften voor de uitvoering van officiële controles van de productie van vlees.

 


WIJZIGINGEN