Inloggen
  • Ingangsdatum: 19-06-2014
  • Wijzigingsdatum: 01-07-2018

Besluit houders van dieren


OVER DEZE RICHTLIJN

De wet bevat een integraal kader waarin de kernpunten zijn vastgelegd voor regels met betrekking tot het gedrag van mensen jegens dieren en voor regels ter beheersing van de risico’s die dieren of producten die van die dieren afkomstig zijn voor de mens en voor andere dieren met zich kunnen brengen. De wet treedt later in werking met een hiervoor nog te publiceren besluit (artikelen kunnen onafhankelijk van elkaar op een verschillende tijdstip in werking treden).

De geconsolideerde versie van de wetgeving is te vinden middels deze link.


WIJZIGINGEN