Inloggen
  • Ingangsdatum: 05-12-2012
  • Wijzigingsdatum: 14-12-2019

Besluit handhaving en overige zaken wet dieren

Deze wet bevat de kernpunten die zijn vastgelegd voor regels met betrekking tot het gedrag van mensen jegens dieren en voor regels ter beheersing van de risico’s die dieren of producten die van die dieren afkomstig zijn met zich kunnen brengen voor de mens en voor andere dieren.