Inloggen
  • Ingangsdatum: 27-06-2022

Besluit diergezondheid

Dit besluit trekt onder andere het besluit zoönosen in. De geconsolideerde versie van dit besluit vindt u hier.