Inloggen
  • Ingangsdatum: 27-07-2010

Beschikking 2008/815/EG van de Commissie van 20 oktober 2008 tot goedkeuring van bepaalde nationale programma’s voor de bestrijding van salmonella bij koppels slachtkuikens van Gallus gallus


OVER DEZE BESCHIKKING

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 moet de lidstaat een nationaal programma voor de bestrijding van salmonella bij koppels slachtkuikens bij de Commissie indienen. Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 december 2008.

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze wettekst.

 


WIJZIGINGEN