Inloggen
  • Ingangsdatum: 28-07-2010

Beschikking 2007/516/EG van de Commissie van 19 juli 2007 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor een in de lidstaten uit te voeren onderzoek naar de prevalentie en antimicrobiële resistentie van Campylobacter spp. bij koppels vleeskuikens en naar de prevalentie van Campylobacter spp. en Salmonella spp. in vleeskuikenkarkassen


OVER DEZE BESCHIKKING

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze wettekst.

 


WIJZIGINGEN