Inloggen
  • Ingangsdatum: 13-08-2010

Beschikking 2006/563/EG van de Commissie van 11 augustus 2006 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels in de Gemeenschap en tot intrekking van Beschikking 2006/115/EG


OVER DEZE BESCHIKKING

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze wettekst.

 


WIJZIGINGEN

Wijziging per februari 2007 betreft het toestaan van het gebruik van alternatieve identificatiemerken.