Inloggen
  • Ingangsdatum: 29-04-2004
  • Wijzigingsdatum: 11-06-2010

Beschikking 2004/432/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot goedkeuring van door derde landen ingediende residubewakingsplannen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad


OVER DEZE BESCHIKKING

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.

 


WIJZIGINGEN

Gewijzigd bij Beschikking 2010/327/EU d.d. 11 juni 2010: aanpassing van de bijlage met lijst van derde landen.
Gewijzigd bij Beschikking 2009/800/EG d.d. 31 oktober 2009: aanpassing van de bijlage. Deze beschikking is van toepasing met ingang van 1 november 2009

Gewijzigd bij Beschikking 2008/772/EG d.d. 1 oktober 2008: aanpassing van de bijlage (correctie van enkele fouten uit de vorige Beschikking) Deze beschikking is van toepasing met ingang van 30 september 2008

Gewijzigd bij Beschikking 2008/407 d.d. 2 juni 2008 : aanpassing van enkele landen wat betreft dieren en producten.