Inloggen
  • Ingangsdatum: 20-12-2002
  • Wijzigingsdatum: 03-07-2015

Beschikking 2002/994/EG van de Commissie van 20 december 2002 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong


OVER DEZE BESCHIKKING

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.

 


WIJZIGINGEN