Inloggen
  • Ingangsdatum: 02-07-2020

Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen

OVER DEZE RICHTLIJN

De Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen van 25 juni 2020 in verband met het vervoer van dieren bij buitentemperaturen van ten minste 35 graden Celsius treedt in werking per 2 juli 2020 en is terug te vinden op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35159.html

 


WIJZIGINGEN