Inloggen
  • Ingangsdatum: 23-09-2014
  • Wijzigingsdatum: 01-06-2022

Activiteitenbesluit milieubeheer (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)


OVER DEZE RICHTLIJN

Het activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor inrichtinggerelateerde aspecten en specifieke activiteiten (doelvoorschriften). Alle bedrijven (inrichtingen) met activiteit milieu, zoals genoemd in het Besluit omgevingsrecht (Bor) vallen onder het activiteitenbesluit. Zogenaamde type C bedrijven (waaronder slachterijen; zie bijlage 1m cat. 8, 8.1.b. en 8.3.m. van het besluit omgevingsrecht) zijn daarnaast vergunningplichtig.

Klik hier voor de geconsolideerde versie van het activiteitenbesluit milieubeheer.

 


WIJZIGINGEN