Inloggen
  • Ingangsdatum: 09-02-2009
  • Wijzigingsdatum: 01-01-2022

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009


OVER DEZE REGELING

Met het instrument willekeurige afschrijving worden investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu fiscaal gestimuleerd. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door deze regeling ondersteund wordt.

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze regeling.


WIJZIGINGEN

Deze regeling komt te vervallen per 01-01-2024.

Per 1 januari 2011 zijn de in de bijlage genoemde mogelijkheden tot investeringsaftrek gewijzigd.

Wijziging april 2010 betreft wijziging van enkele bedrijsmiddelen uit paragraaf 2 van de bijlage.

Met het instrument willekeurige afschrijving worden investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu fiscaal gestimuleerd. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door deze regeling ondersteund wordt. Het budget voor de willekeurige afschrijving bedraagt voor 2010 € 55 miljoen. Ook met het instrument milieu-investeringsaftrek worden investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu fiscaal gestimuleerd. Het voor de milieu-investeringsaftrek beschikbare budget voor 2010 bedraagt € 113 miljoen, inclusief € 6 miljoen die betrekking heeft op de tijdelijke extra milieu-investeringsaftrek ter bestrijding van de economische crisis. Voor 2010 wordt de CO2 gas verdover niet langer genoemd.

Regeling van 9 februari 2009 houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu. Op pagina 16 wordt de CO2 gas verdover genoemd.
A 1150 Getrapte pluimveeverdovings- en dodingseenheid op basis van CO2
a. bestemd voor: het in ten minste twee opeenvolgende stappen verdoven en doden van pluimvee door gebruik van CO2,
b. bestaande uit: een pluimveeverdovings- en dodingseenheid.