Inloggen
  • Ingangsdatum: 18-03-2011

2011/163/EU van 16 maart 2011 tot goedkeuring van de door derde landen ingediende plannen overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad


OVER DEZE RICHTLIJN

Deze richtlijn vervangt per 16-03-2011 beschikking 2004/432/EG. Deze richtlijn gaat in op de programma’s van buitenlandse landen om residuen te monitoren en bevat enkele wijzigingen t.o.v. de programma’s zoals deze in de 2004/432/EG werden weergegeven.

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.

 


WIJZIGINGEN

Met de wetswijziging 2011/7167 komt er een update voor de lijst met landen die , vanwege een goedkgekeurd plan  aangaande stoffen een groepen residuen, mogen exporteren naar de EU. Het gaat over diverse producten, waaronder pluimvee.

Met de wijziging van 13.08.2012 mag hong kong per 15 augustus 2012 geen pluimvee meer naar de EU exporteren.