Inloggen

Plussen en minnen verschillende productiesystemen pluimvee

Dit document geeft de plussen en minnen aan van de verschillende productiesystemen van pluimvee. De inkoper/consument kan aan de hand van dit overzicht zelf bepalen, afhankelijk van hoe het product scoort op bijv. milieuprestaties en/of dierenwelzijn, welk type product de voorkeur heeft.