Inloggen

Op deze pagina treft u de nieuwe hygiënecode pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen aan.
De hygiënecode pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen helpt de bedrijven bij het invoeren van de hygiënecode in de praktijk. Met deze hygiënecode kunnen bedrijven hun kwaliteitsbeheersing afstemmen op de eisen van de Europese wetgeving.

Op 9 december 2013 is een geactualiseerde hygienecode goedgekeurd. De laatste wijzigingen die in de code zijn aangebracht betreffen de methode voor het onderzoek van karkassen (nekvelonderzoek) die afwijkt van de methode die het PPE in zijn eigen salmonellawetgeving voorschrijft (borstvelonderzoek). De twee onderzoeken worden naast elkaar uitgevoerd. In de code is beschreven onder welke voorwaarden hiervan kan worden afgeweken. Daarnaast is extra aandacht gegeven aan de manier waarop de slachterij het schoon zijn van kratten en containers voor levend pluimvee kan garanderen.

In 2013 is deze nieuwe versie van de “hygienecode pluimveeslachterijen en –uitsnijderijen” goedgekeurd door het ministerie.

De bijlagen van de goedgekeurde hygienecode zijn hier terug te vinden.