Inloggen

Pluimveesector en Dierenbescherming roepen minister LNV op om importen met lagere standaarden te boycotten

De Nederlandse pluimveesector heeft tezamen met de Dierenbescherming deze brief naar o.a. de minister van LNV gestuurd. In de brief wordt de minister opgeroepen om geen importen van buiten de EU meer toe te staan, indien zij met lagere standaarden worden geproduceerd dan de standaarden die wettelijk verplicht zijn voor de Europese (en Nederlandse) pluimvee producenten. Deze vorm van oneerlijke concurrentie moet een halt geroepen worden, aangezien dit ongelijke speelveld niet alleen het verdienvermogen van de Nederlandse sector teniet doet. Dergelijke goedkope importen zorgen er ook voor dat de verduurzaming in Nederland wordt geremd.

Gezien de volgende punten meent NEPLUVI dat het niet zo kan zijn dat goedkopere importen het diervriendelijker en duurzamer in Nederland geproduceerde pluimveevlees vervangt:

-Vlees uit Nederland voldoet aan tal van (boven)wettelijke eisen die niet gelden voor Nederlandse en Europese producenten,

-wij scoren het hoogst op de World Animal Protection Index

-wij hebben een lagere CO2-footprint dan bijv. producten uit Zuid-Amerika of Azië

-wij hebben een laag niveau van pathogenen

-wij hebben een van de grootste mondiale reducties op het gebied van antibiotica gebruik bewerkstelligd

De sector en de Dierenbescherming roepen in hun gezamenlijke brief het ministerie concreet op om 5 acties uit te voeren om de tendens van (groeiende) importen met lagere standaarden te doen keren.