Inloggen

Antibiotica en resistentie tegen antibiotica (zoals ESBL)

28 september 2010

Het gebruik van antibiotica in de gezondheidszorg en in de diergeneeskunde gaat gepaard met de ontwikkeling van resistentie tegen diezelfde antibiotica. Al tientallen jaren wordt de ontwikkeling van resistentie op de voet gevolgd en het is gebruikelijk geworden om in geval van een noodzakelijke behandeling na te gaan waarvoor de betreffende bacterie gevoelig is. Het grootste probleem is dat de resistentieontwikkeling geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Door het ontstaan van kiemen die tegen veel en soms alle antibiotica resistent zijn worden er naar de toekomst steeds grotere problemen verwacht. In de gezondheidszorg wordt vanuit het buitenland al melding gemaakt van ziekteverwekkers voor de mens die niet meer te behandelen zijn. Ook in de dierhouderij is er sprake van resistentieontwikkeling en ook dat is een zorg. Niet alleen vanwege de mogelijkheid niet meer goed te kunnen behandelen als dat noodzakelijk is, maar ook vanwege het feit dat de resistentie afkomstig van bacteriën bij het dier de mens zouden kunnen bereiken. Of het dan eerst van de mens naar het dier is gegaan of andersom is daarbij slechts een academische vraag.
In de gezondheidszorg in Nederland wordt er zeer terughoudend met antibiotica omgegaan en daardoor is de resistentie problematiek nog maar beperkt. Veel problemen worden vanuit het buitenland binnen gebracht, doordat op veel plaatsen in het buitenland niet terughoudend met het voorschrijven van antibiotica wordt omgegaan. In de diergeneeskunde worden ook antibiotica gebruikt en het is noodzakelijk dat het antibioticum gebruik in de diergeneeskunde zoveel mogelijk terughoudend is. Er wordt dan ook aan gewerkt dit in Nederland voor elkaar te krijgen.

NEPLUVI is van mening dat er in de pluimveesector verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, waardoor de afhankelijkheid van antibiotica zeer sterk kan worden gereduceerd en dus het gebruik wordt verminderd. Het belang van de consument staat voorop en daarom zal NEPLUVI met de sector door middel van een gezamenlijke aanpak haar verantwoordelijkheid nemen.

ESBL
Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) is een vorm van resistentie van bacteriën tegen verschillende antibiotica. Deze resistentie kan bovendien tussen bacteriën worden overgedragen. Deze vorm van resistentie wordt internationaal bij de mens maar ook bij verschillende diersoorten gevonden, onder andere bij pluimvee. Vanwege het voorkomen bij pluimvee wordt er in de media aandacht aan deze vorm van resistentie gegeven. Er is bijvoorbeeld gevonden dat de genetische samenstelling er op duidt dat ESBL’s gevonden bij de mens en ESBL’s gevonden in pluimvee dicht bij elkaar staan en het dus mogelijk kan zijn dat een ESBL gevonden bij de mens op de een of andere manier van het dier afkomstig is. Daarbij is de suggestie gewekt dat het door consumptie van kip zou komen. De berichtgeving heeft voor ongerustheid gezorgd. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft, ook op haar website, duidelijk aan dat er geen risico aan het eten van kip verbonden is mits de
keukenhygiëne in orde is en de kip goed gegaard wordt.