NEPLUVI Corona Protocol

NEPLUVI biedt een protocol aan met richtlijnen voor de bedrijfsspecifieke aanpak van pluimveeslachterijen in de preventie en bestrijding van het corona-virus COVID-19. Slachterijen worden direct geïnformeerd als er een nieuwe update beschikbaar is. De richtlijnen zijn gebaseerd op informatie vanuit de WHO, het RIVM, de Rijksoverheid en protocollen uit andere landen of sectoren. De richtlijnen zijn afgestemd op actuele informatie zoals de beschikbaarheid aan persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland en voorzien in praktische richtlijnen voor pluimveeslachterijen. De focus ligt op preventie en bewustzijn van de belangrijkste besmettingsroutes van COVID-19: virusdeeltjes inademen van een geïnfecteerd persoon, fysiek contact en opname van virusdeeltjes uit de omgeving via handen, met de mond, neus en ogen. Besmetting kan worden geminimaliseerd of zelfs worden voorkomen door het toepassen van gedragsregels en extra hygiënemaatregelen.

> Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag in je sector.

Het protocol is hier te downloaden: NEPLUVI Corona protocol

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat:

NEPLUVI
Vendelier 57 D
3905 PC Veenendaal
Tel: +31 (0)30 - 6355252
E-mail: info@nepluvi.nl

 
 

Inloggen voor leden